Förbundsmöte 2021

Välkommen till Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte

Tid: Fredagen den 10 december kl.10.00 – ca 17.00, registrering och kaffe + smörgås från kl.9.30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Handlingar inför mötet
Förbundsmöteshandlingar 2021
NY VERSION Proposition 2, Styrelsearvoden i Tandläkarförbundet
NY kompletterad, Val
Stadgar för Sveriges Tandläkarförbund

Bifogas för kännedom
Stiftelser – ekonomisk förvaltning 2020 för kännedom

Frågor?
Frågor om mötet kan ställas till Anna Ekmer på förbundets kansli,
telefon 08-666 15 07 eller anna.ekmer@tandlakarforbundet.se