Följ webbsänt Tobacco Endgame-seminarium

Den 16 maj höll Tobaksfakta - oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak, ett seminarium för vårdpersonal och andra folkhälsoarbetare. Titeln var Tobak hotar hållbar utveckling.

Woman breaking a cigarette

Du kan se hela seminariet via länken nedan.

Folkhälsomyndigheten och Tobaksfakta lyfte Agenda 2030 och hur tobaken är aktuell för samtliga av FN:s hållbarhetsmål.

Frida Arounsavath redogjorde för Swedwatchs rapport om tobaksodling i Bangladesh. Tobaksbönderna hamnar ofta i överskuldsättning, barnarbete och får hälsoproblem av tobaksodlingen medan tobaksindustrin inte redogör för vilken kontroll och insyn de har över tobakens ursprung.

Mats Andersson, vice ordförande i Global Challenges Foundation, berättade om hur en långsiktig investerare inte ser någon konflikt mellan god avkastning och hållbara investeringar.

Fyra Tobacco Endgame-stödjare i Uppsala – regionen, länsstyrelsen, kommunen och länsidrottsförbundet – visade hur de utvecklat samverkan för att minska tobaksbruket i Uppsala.

Lyssna även på doktorand Anna Gunnerbeck, KI, som berättar om sin avhandling Nikotinexponering under graviditeten och effekter på det nyfödda barnets hälsa.

Till Tobacco Endgame-seminarium 16 maj

Läs också