Vad vet vi om framtiden?

Riksstämman är ett jätteevenemang, största mötesplatsen för tandvård i norra Europa. Hur har den blivit det? Ett skäl kan vara att arrangören av det vetenskapliga programmet är Svenska Tandläkare-Sällskapet. En oberoende icke kommersiell stiftelse som har syftena att sprida kunskap och främja odontologisk utveckling.

”Tillbaka till framtiden” är temat för 2021 års Riksstämma. Vad vet vi om framtiden? Jo att det kommer att bli förändringar. Redan den gamle greken Herakleitos konstaterade detta för 2500 år sedan. Som jag ser det finns det två typer av förändringar, den kontinuerliga mer eller mindre smygande som exempelvis digitaliseringen och den mer abrupta, våldsamma och omvälvande som Coronapandemin har varit.

Alla förändringar är inte förbättringar men alla förbättringar innebär förändring.

Hur påverkar förändringarna Riksstämman och vilka av dem leder till förbättringar?

  • Information blir alltmer lättillgänglig men vad är Kunskap i all information? Vi pratar om en kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om framtida Riksstämmors innehåll. Att förmedla evidensbaserad Kunskap är kvalitet.
  • Ju mer kontakter som sker via nätet ju viktigare blir de fysiska mötena IRL (In real life). Det lär dröja innan all interaktivitet människor emellan, blir helt och hållet digital. Det handlar om framtida Riksstämmors form. En skapa en attraktiv och interaktiv mötesplats är kvalitet.