Vad händer idag?

Den digitala riksstämman 2020 gav många lärdomar. En var att uttrycka sig digitalt istället för fysiskt. En annan var Riksstämman Play. För första gången kunde deltagarna se alla föredrag närsomhelst och varsomhelst under ett år. Som en spin-off uppstod ett månatligt nyhetsbrev. Den stora nackdelen med det digitala mediet var att interaktiviteten blev betydligt lägre än vad en fysisk riksstämma ger.

I år, 2021 har chanserna för att en fysisk riksstämma ska bli av, sakta men säkert ökat för en Riksstämma på Stockholmsmässan, Älvsjö 17-19 november. Årets tema är ”Tillbaka till framtiden”. Eftersom vi har upptäckt fördelar med de digitala mediet har, arrangerar vi i år ”en fysisk Riksstämma med ett digitalt komplement”. Svenska Tandläkare-Sällskapets uppgift är att sprida kunskap och främja utveckling. Det finns 13 föreningar som besitter ämnes- och specialistkunskaper, tillsammans med dessa vill vi i år göra en speciell drive för att få ut deras kunskap till allmän tandvården. Det ”digitala komplementet” innebär att varje förening ges möjligheten att i förväg spela in en ”reklamfilm” som läggs upp på Riksstämman Play. Likaså finns möjligheten att lägga ut sessionen med föreningens forskningsrapporter. Vi vill på detta sätt förenkla kommunikationen och skapa en möjlighet för ämnes- och specialistföreningarna att på ett lätt och enkelt sätt få ut sin kunskap till tandvården.

För att ytterligare öka kontaktytan så ges möjligheten att under 90 minuter träffa de olika ämnes- och specialistföreningarna på Future Lab. Där kan föreningarna visa postrar, svara på frågor, ge miniföredrag, förmedla, lyssna, prata, samtala, kort sagt mötas.

Future Lab är mötesplatsen i mötesplatsen den ligger mellan Utställningen och Föreläsningssalarna, åtkomlig för alla. Här vill vi skapa förutsättningar för en dynamisk interaktiv mötesplats alla inom tandvården.