En snabb tillbakablick…

Arrangör av den Odontologiska Riksstämman är Svenska Tandläkare –Sällskapet som har till uppgift att sprida kunskap och främja odontologisk utveckling. Jag ser det övergripande målet vara att verka för en god hälsa i befolkningen.

Genom åren har Riksstämman utvecklats från att vara en mötesplats enbart för tandläkare till en mötesplats för hela tandvården bestående av producenter, myndigheter, forskare, kliniker, yrkesorganisationer, arbetsgivare, lärosäten och politiker. Bara en grupp saknas fortfarande i Stortandvårdsteamet, själva ”Hen” som sköter om sin egen munhälsa, det vill säga patienten.

I början av 2020 tog vi i Sällskapet avstamp för att arrangera en Riksstämma på Svenska Mässan i Göteborg. ”Hållbar tandvård” skulle det handla om. Från mars det året, insåg vi allt tydligare att det inte skulle bli någon sedvanlig Riksstämma. Flera ville helt enkelt att vi ställde in. Men just i en sådan situationen som Coronapandemin orsakat, behövdes en Riksstämman mer än någonsin. Beslutet blev att ”inte vika ned sig”.

Det visade sig att hotet Corona utgjorde blev istället en möjlighet för oss att fylla våra syften avseende sprida kunskap och främja odontologisk utveckling. Riksstämman Play blev till och tack vare alla företag och organisationer som bidrog med 100 kronor per medarbetare skapades den största kontaktytan någonsin för kunskapsspridning i Svenska Tandläkare-Sällskapets historia.