Behovet av ett livslångt lärande

Efter att nyligen lämnat ett långt yrkesverksamt liv som specialist i orofacial medicin bakom mig, så har jag insett att min syn på jobbet som tandläkare innebär ett livslångt lärande. Detta har gett mig ett spännande och innehållsrikt yrkesliv.

När man som ung tandläkare tar sin examen så har man förhoppningsvis fått ta del av de allra färskaste forskningsrönen och de mest aktuella behandlingsmetoderna. Men utvecklingen går snabbt och tandfyllningsmaterial, liksom behandlingsmetoder blir snabbt inaktuella. Jag har själv fått uppleva hur i stort sett inga av de fyllnings- eller avtrycksmaterial jag en gång lärde mig att använda, används idag. Digitaliseringen inom tandvården som pågått de senaste 15 åren kan tyckas lång, men jag tror dock att vi endast står i början av den digitala eran. Snart kommer robotarna in i tandvården och då kommer den kliniska vardagen i grunden förändras.

För att du som tandläkare skall kunna hänga med i utvecklingen, så blir kravet på vidareutbildning allt större. Inte minst därför att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. I detta sammanhang så tror jag att den odontologiska riksstämman har en viktig funktion att fylla. Riksstämman fungerar som ett rikt smörgåsbord där det förhoppningsvis finns intressanta bitar för alla. Nytt för i år är att vi har ett forskningstema, ”Forskning i fokus”, där vi bl a kommer ha AI med robotik som tema. Vi kommer också belysa hur våra forskningspengar används och hur kunskapsluckorna ser ut i tandvården.

När november kommer får vi hoppas att den långa och smärtsamma pandemin är över, så vi kan ses IRL i Stockholm.