Äntligen dags för ny tandhygienistutbildning

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar ett seminarium under Riksstämman om utvecklingen till den nya längre utbildningen.

Foto: Colourbox.

Sveriges Tandhygienistförening fyller 50 år och samtidigt startar en ny tre-årig tandhygienistutbildning. Processen mot en tre-årig utbildning har varit lång och kantats av många svårigheter. Under seminariet presenteras resan mot en ny examensbeskrivning. Varför är det viktigt för tandvården? Vad är nytt och vilka utmaningar står alla inför? Hur påverkas yrket och vilka förbättringar hoppas Tandhygienistföreningen på?

Tre olika perspektiv – professionens, lärosätenas och Universitetskanslersämbetets syn presenteras och diskuteras.

Torsdag den 14 november 10.45-11.45 hålls seminariet om den nya tandhygienistutbildning 2019 
Moderator: Kajsa H Abrahamsson
Medverkande:
Yvonne Nyblom, Ordförande STHF
Charlotte Elam, Senior utredare UKÄ
Pia Andersson, Dekan, bitr.professor
Agneta Stenebrand, PhD, Programansvarig

Läs mer här

Läs också